Interneto svetainės privatumo taisyklės

Bendra informacija

Mūsų tinklalapio adresas yra: https://varikliusandelis.lt

TECH4S, UAB (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) yra šios interneto svetainės valdytoja. Šiomis interneto svetainės privatumo taisyklėmis (toliau – „Taisyklės“) mes nustatome ir paaiškiname kaip mūsų įmonė renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis. Taisyklėse nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir (ar) paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę ar kt.) naudojate.
Duomenų valdytojo rekvizitai:
TECH4S, UAB
Įmonės kodas: 302607913
Mob. +370 666 11 744
Adresas: Vingių g. 54 Padvariai LT-97157 Kretingos r. Lietuva

Patvirtiname, kad Jūsų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, bus taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir (ar) pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos, įskaitant ir informacijos apie svetainės / socialinio tinklo paskyrų lankytojus.
Asmenys, kurie yra jaunesni nei 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę / socialinių tinklų paskyras. Jei esate jaunesnis nei 14 metų asmuo, prieš pateikdamas (-a) asmeninę informaciją turite gauti savo įstatyminių atstovų (tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų) sutikimą.
Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).
Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Taisykles, nes kiekvieną kartą, lankydami šią interneto svetainę, sutinkate su čia aprašytomis sąlygomis. J ei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir (ar) paslaugomis. Spauskite ant nuorodos „Sužinoti daugiau“ kiekviename skyriuje, norėdami rasti išsamią informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą ir mūsų verslo specifiką.
Kaip mes renkame informaciją apie Jus?
Jūsų asmens duomenys, t. y. bet kokia informacija apie Jus, leidžianti Jus atpažinti, yra gaunama įvairias būdais:

 • Jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys (pvz., užsiregistruojant svetainėje, pateikiant užklausą internetu ar savo kontaktinius duomenis, kad su Jumis susisiektume, užsisakydami naujienlaiškį, skambindami mums);
 • Informacija apie Jus gali būti renkama automatiškai (Jums lankantis mūsų svetainėje, socialinėje paskyroje);
 • Tam tikrais atvejais mes gauname informaciją apie Jus iš trečiųjų asmenų bei galime rinkti informaciją apie Jus iš viešai prieinamų šaltinių (pvz.: per socialinį tinklą, Jūsų įmonės tinklalapį ar kitaip). Jūs patys galite pateikti mums savo asmens duomenis tiesiogiai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:
 • Jūs užpildote registracijos formą mūsų internetinėje svetainėje;
 • Sudarote su mumis prekių pirkimo-pardavimo, paslaugų teikimo ar kitokią sutartį;
 • Užsisakote mūsų naujienlaiškį ar kitokią komunikaciją;
 • Lankotės mūsų organizuojamuose renginiuose;
 • Dalyvaujate apklausose.
  Informacija apie Jus gali būti renkama automatiškai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:
 • Pateikiate užklausas per paraiškos formas ar mūsų socialinių tinklų paskyras;
 • Naudojatės svetaine (slapukų ir panašių technologijų pagalba renkami duomenys. Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus rasite žemiau);
 • Lankotės mūsų patalpose (tokiu atveju asmens duomenys renkami Jums padiktavus vietoje kontaktinius duoemnis);
 • Naudojatės prietaisais, turinčiais GPR įrenginius;
 • Darote viešus įrašus mūsų sukurtose ir administruojamose socialinių tinklų platformose.
  Kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, mes galime gauti informaciją apie Jus iš trečiųjų šalių. Tai gali būti informacija pateikiama mūsų partnerių, marketingo agentūrų, Jūsų viešai prieinamų profilių informacija (Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram). Mes galime gautą informaciją apie Jus iš Jūsų pačių, viešųjų ir komercinių šaltinių susieti su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus. Jei nenorite, kad gautume Jūsų asmens duomenis iš kitų šaltinių, atitinkamiems šaltiniams nurodykite savo pageidavimus. Mes galime rinkti informaciją apie Jus ir kitais atvejais, kurie nėra aptarti Taisyklėse. Jei taip atsitiktų, mes Jus papildomai informuosime.

Kokią informaciją (asmens duomenis) apie Jus tvarkome?

Nors ir stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie Jus, savo veiklai vykdyti mes renkame šią informaciją:

 • Informaciją, kuri būtina siekiant Jums parduoti mūsų prekes ir (arba) suteikti mūsų paslaugas (pateikiama Jūsų su mumis sudaromose sutartyse, užklausos formose internete);
 • Informaciją, kurią Jūs pateikiate apklausose;
 • Informaciją, kurią Jūs pateikiate skambindami mums ar susisiekdami su mumis kitomis elektroninėmis
  priemonėmis;
 • Informaciją apie Jūsų pomėgius ir specifinius poreikius;
 • Informaciją, reikalingą nustatyti Jūsų tapatybę;
 • Informaciją apie Jūsų naudojamą įrenginį.
  Informacija, kurią mes renkame tiesiogiai iš Jūsų bus akivaizdi iš aplinkybių ir konteksto, pavyzdžiui:
 • Prekių pardavimui ir (arba) paslaugų suteikimui mes tvarkome tokią jūsų informaciją: [Vardas, pavardė, prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas ir pan.), pirkimo istorija (įsigytos prekės ir/ ar paslaugos, kaina ir pan].
 • Taip pat renkama kita informacija, kuri gali būti reikalinga prekių pardavimo ir (arba) paslaugų suteikimo metu, kaip, pavyzdžiui, Jūsų telefonas, pašto kodas ar elektroninis paštas, skirti susisiekti su Jumis.
 • Informacija apie Jūsų pomėgius ir specifinius poreikius.
  Informacija, kurią mes renkame automatiškai, paprastai yra:
 • Informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų svetainėmis (įrenginio informacija, t. y. IP adresas, naršyklė, kuria naudojatės, Jūsų sesijos mūsų svetainėje naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija surinkta slapukų pagalba (slapukų politika pateikiama žemiau); vietos informacija, t. y. įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti mums perduota Jums naudojantis mūsų svetainės turiniu.
  Informacija, kurią gauname iš trečiųjų asmenų ar viešai prieinamų šaltinių dažniausiai yra ši:
 • Jūsų el. pašto adresas, vardas, pavardė. Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz.: informacijos, kurią būtina nurodyti registruojantis svetainėje, ar kontaktinių duomenų, jei norite, kad su Jumis susisiektume, formoje), tačiau tokiu atveju mes negalėsime
  Jums sudaryti galimybės įsigyti mūsų prekes internetu, su Jumis susisiekti ar suteikti mūsų paslaugas.
  Svarbu: Duomenų valdytojas nei raštu, nei telefonu, nei jokiais kitais būdais neprašo Jūsų prisijungimo duomenų, banko kortelių numerių, slaptažodžių ar bet kokios kitos informacijos dėl kurios panaudojimo Jums gali būti padaryta finansinė ar bet kokia kita žala.

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:

 • Teikti Jums informaciją apie mūsų platinamas prekes ir teikiamas paslaugas;
 • Parduoti Jums prekes ir teikti paslaugas;
 • Jūsų prašymu teikti informaciją, susijusią su mūsų prekėmis, paslaugų teikimu ar kitą Jums aktualią informaciją;
 • Rinkodaros tikslais, pavyzdžiui, pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir Jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą, klientų / partnerių apklausų organizavimą, kiek tai leidžia įstatymai);
 • Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas;
 • Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje;
 • Kitais būdais .
  ⃰ Informuojame, kad Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti gauti mūsų siunčiamą tiesioginės rinkodaros turinį, pranešdami mums savo apsisprendimą el. paštu info@varikliusandelis.lt arba pasinaudodami atsisakymo nuoroda pačiame naujienlaiškyje.
  Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:
 • Teisės aktų reikalavimų vykdymu;
 • Sutarties su Jumis vykdymu;
 • Teisėtais mūsų interesais, nebent Jūsų privatūs interesai yra viršesni;
 • Tam tikrais atvejais, Jūsų sutikimu.

Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?

Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis:

 • Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu;
 • Bankams / įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas;
 • Kitiems atsakingai parinktiems verslo partneriams;
 • Įmonėms, kurios padeda organizuoti konkursus/renginius;
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.
  Įmonės, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, šiuo metu yra tokios: kurjerių tarnybos, IT paslaugų teikėjai, auditoriai, lizingo įmonės. Šių įmonių galimybė naudoti Jūsų informaciją yra ribota, jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.
  Atsakingai parinkti verslo partneriai yra šie: DPD Lietuva, Venipak, UPS, DHL, TNT, Lietuvos paštas, UAB Moki lizingas. Šių partnerių galimybė naudoti Jūsų informaciją yra ribota, jie negali šios informacijos naudoti kitais nei sutarties su mumis tikslais.
  Norint gauti mūsų verslo partnerių tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, Jūsų bus paprašyta atskiro sutikimo.
  Kitos šalys, kurioms gali būti pateikiama mūsų turima informacija apie Jus, kai tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus, yra valdžios institucijos, ikiteisminio tyrimo pareigūnai, teismai ir kt.

Į kokias šalis yra perduodami Jūsų asmens duomenys?

Kartais mums gali tekti perduoti Jūsų asmens duomenis į kitas šalis, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika. Tokiais atvejais mes darysime viską, kas nuo mūsų priklauso, kad užtikrintume perduodamų asmens duomenų saugumą.
Tam tikrais atvejais Jūsų asmens duomenis perduosime į trečiąsias šalis, siekdami įvykdyti su Jumis sudarytą sutartį (pvz., jei reikia užsakyti prekes iš gamintojo, taikyti prekėms kokybės garantiją, konsultuoti su gamintojo produktais, detalėmis ir paslaugomis susijusiais klausimais).
Tam tikrais atvejais, duomenys į trečiąsias šalis gali būti teikiami aiškiai išreikštu Jūsų sutikimu, kurio mes Jūsų
paprašysime papildomai.
Kitais atvejais, duomenų perdavimo asmens į šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų, atvejais mes
pasirūpiname, kad būtų taikoma viena iš šių saugumo priemonių:

 • Su duomenų gavėju pasirašoma sutartis būtų paremta Europos Komisijos patvirtintomis standartinėmis sutarčių sąlygomis;
 • Duomenų siuntimo grupės įmonių atveju, taikomos įmonėms privalomos taisyklės;
 • Duomenų gavėjas būtų įsikūręs šalyje, kuri būti pripažinta Europos Komisijos, kaip taikanti adekvačius duomenų apsaugos standartus;
 • Gautas leidimas iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos.

Ką darome, kad apsaugotume Jūsų informaciją?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio / paslaugų teikimo tikslais, tačiau primename, kad nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena internetinė svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, Jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis bus neilgesnis nei 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų būtų negalima atgaminti. Paprastai asmens duomenys saugomi tokiais terminais:

Asmens duomenysSaugojimo laikotarpis
Apmokėjimo duomenys10 metų po mokėjimo operacijos dienos.
Rinkodarai naudojami asmens duomenys3 metai nuo paskutinio Jūsų apsilankymo mūsų svetainėje arba sutikimo tiesioginei rinkodarai davimo dienos.
IT sistemų įrašai (logai)Iki kelių mėnesių.
Analitikos duomenysPaprastai šie duomenys yra renkami automatiškai Jums naudojantis svetaine ir anonimizuojami / subendrinami netrukus po gavimo.

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, priklausomai nuo situacijos, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas (-a)) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens
  duomenis (teisė ištaisyti);
 • Reikalauti sunaikinti savo duomenis (teisė “būti pamirštam”);
 • Reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • Reikalauti perkelti Duomenų valdytojui pateiktus duomenis (teisė perkelti);
 • Bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų (teisė nesutikti);
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
  Mes suteikiame Jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galite padaryti paskambinę šiuo telefonu +370 699 02999, parašę mums šiuo adresu info@varikliusandelis.lt arba pasinaudodami tam tikromis nuorodomis pateikiamomis mūsų teikiamos reklaminio turinio medžiagos apačioje. Mes galime nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Sužinoti daugiau…

Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus Jūsų tapatybę gyvai (pateikiant asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar vairuotojo pažymėjimą)) arba elektroninių ryšių priemonėmis (pvz.: elektroniniu parašu).

Jūsų teisėTam tikri apribojimai
Teisė žinotiTurite teisę prieš Jūsų asmens duomenų tvarkymo pradžią gauti informaciją apie duomenų tvarkymą glausta, paprasta ir suprantama kalba.
Teisė susipažintiŠi teisė reiškia:
Patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis;
Jūsų tvarkomų asmens duomenų sąrašo pateikimą;
Tikslų ir teisinio pagrindo Jūsų duomenų tvarkymui pateikimą;
Patvirtinimą, ar siunčiame duomenis į trečiąsias šalis, ir jeigu taip, kokių saugumo priemonių buvo imtasi;
Jūsų asmens duomenų gavimo šaltinio pateikimą;
Informaciją, ar taikomas profiliavimas;
Duomenų saugojimo laikotarpio nurodymą.
Aukščiau išvardintą informaciją pateiksime su sąlyga, kad tai nepažeis kitų asmenų teisių ir laisvių.
Teisė ištaisytiTaikoma, jeigu mūsų turima informacija, susijusi su Jūsų asmens duomenimis, yra neišsami arba netiksli.
Teisė „būti pamirštam“Taikoma, jeigu:
Mūsų turima informacija nebereikalinga nustatytiems tikslams pasiekti;
Duomenis tvarkome remdamiesi Jūsų sutikimu ir Jūs sutikimą atšaukiate;
Duomenis tvarkome teisėtų interesų pagrindu ir po Jūsų pateikto prašymo nustatoma, kad Jūsų privatūs interesai viršesni;
Informacija gauta neteisėtu būdu.
Teisė apribotiŠi teisė gali būti įgyvendinta tam laikotarpiui, kol mes analizuosime situaciją, t. y.:
Jei jūs ginčijate informacijos tikslumą;
Jei Jūs prieštaraujate asmens duomenų tvarkymui, kai tai vykdoma teisėtų interesų pagrindu;
Mes naudojame informaciją neteisėtai, tačiau Jūs prieštaraujate, kad ji būtų ištrinta;
Informacija mums nebereikalinga, tačiau Jūs reikalaujate ją saugoti dėl teisminio ginčo.
Teisė į duomenų pekeliamumąŠi teisė gali būti įgyvendinta, jeigu Jūs pateikėte savo duomenis ir mes juos tvarkome automatiniu būdu, remdamiesi Jūsų sutikimu arba sutartimi, sudaryta su Jumis.
Teisė nesutiktiŠi teisė gali būti įgyvendinta, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų.
Tvarkant Jūsų asmens duomenis tokiu pagrindu, mums tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus.
Taip pat galite bet kuriuo metu nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.
Teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų
apsaugos inspekcijai
Platesnė informacija: www.ada.lt

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.
Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes Jūsų naudojimui. Slapukai, naudojami mūsų interneto svetainėje:
varikliusandelis.lt

PavadinimasAprašymasSukūrimo momentasGalioja
_gaAnalitinis Google Analytics slapukas, sekantis vartotojo veiksmus svetainėje. Gauti duomenys naudojami svetainės veikimui gerinti.Klientui apsilankius interneto svetainėje2 metus
_gidAnalitinis Google Analytics slapukas, renkantis statistinę informaciją apie naudotoją (slapukas nerenka jokių asmens duomenų, o suteikia kiekvienam vartotojui iD pagal savo apskaitą). Gauti duomenys naudojami svetainės veikimui gerinti.Klientui apsilankius interneto svetainėje24 val.
_gatAnalitinis Google Analytics programos slapukas, renka ir saugo informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje.Pirmo apsilankymo metu1 min
_fb_pixel_idSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas pakartotinei rinkodarai.Pirmo apsilankymo metu
30 dienų

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ .
Primename, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o išjungę juos ar dalį jų, nebegalėsite naudotis tomis paslaugomis.
Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus Jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju, slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mūsų socialinių tinklų paskyroms taikomi atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika.

Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote Taisyklių neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus vienu iš Jums patogių būdų:
TECH4S, UAB
Įmonės kodas: 302607913
Mob. +370 666 11 744
Adresas: Vingių g. 54 Padvariai LT-97157 Kretingos r. Lietuva

Baigiamosios nuostatos

Taisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę Taisykles, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami pranešimą interneto svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir (ar) paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.
Paskutinį kartą Taisyklės peržiūrėtos 2022-12-01.

Duomenų tvarkymo sutartis

Duomenų tvarkymo sutartis (parsisiųsti PDF, 73,2 KB)